• Installation av backup system med batterier och elverk samt solceller till mätsystem för vindkraftmetrologi.
  • Enkel belysningstyrning med logikmodul,datum och tid samt olika ljusscenario.
  • Styrskåp till plockstation Ockelbo Sallat.
  • Projektering elkraft markskåp för storkök.
  • Ronnie är på väg och installera el vid kund.

Välkommen till NIB Elektro System AB

Vi arbetar med installation och service inom el samt utvecklar och bygger automationmaskiner. Våra kunder är företag och privatpersoner och vi verkar mest inom gävleborgsområde men även utanför.